Systemy przywoławcze pomocne w wielu sytuacjach

Zastanawiasz się, czym są systemy przywoławcze i gdzie się sprawdzają? W takim razie przeczytaj ten artykuł oraz poznaj inne sposoby na ulepszenie pracy.

Nie tylko w punktach obsługi

Systemy przywoławcze sprawdzają się w obiektach o słabej akustyce lub w pracy, która wymaga nieustannego przemieszczania się czy też w sektorach prywatnych. Znalazły zastosowanie przede wszystkim w szpitalach, klinikach i domach opieki, ale wykorzystywane są również w restauracjach, jak i hotelach, zwłaszcza tych od podwyższonym standardzie. Pozwalają gościom hotelowym na przywołanie obsługi w każdej chwili, w celu zamówienia jedzenia czy też zapytania o istotną informację. Ale mogą również być pomocne w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Na jakiej zasadzie działają systemy przywoławcze?

Urządzenia tego typu mogą być bezprzewodowe i przybierać różne formy: wyświetlaczy diodowych, sygnalizatorów dźwiękowych oraz czujników. Systemy przywoławcze działające w hotelach zwykle składają się z gniazda przywoławczego, centralki i urządzenia, które zapewnia obustronną łączność miedzy gościem a obsługą. Jednak częściej wprowadza się możliwość tylko jednostronnej łączności. Centralkę montuje się zwykle w recepcji, ewentualnie innym miejscu, w którym przebywa personel hotelowy. gdy któryś z gości naciśnie przycisk w swoim pokoju, na centralce pojawia się odpowiednia informacja wraz z numerem pokoju, z którego pochodzi wezwanie. Dzięki temu możliwe jest sprawne i szybkie dotarcie do gości hotelowych. Gniazda przywoławcze mogą być wyposażone w jeden lub dwa przyciski. Gniazda dwuprzyciskowe pozwalają nie tylko na wezwanie, ale również odwołanie obsługi.

Jakie opcje masz do wyboru?

Na rynku dostępne są systemy analogowe, cyfrowe i IP. Analogowe są najtańsze i najprostsze. Cyfrowe dają więcej możliwości, można je zaprogramować zgodnie z potrzebami, są najczęściej bezprzewodowe. Najnowocześniejszy wariant to systemy IP, które wykorzystują Internet i pozwalają na zintegrowanie komputera czy smartfona ze wszystkimi elementami systemu przywoławczego. W takim wypadku centralkę może stanowić komputer lub tablet, co pozwala na zdalne monitorowanie, tego co się dzieje bez konieczności przebywana np. w recepcji.

Takie rozwiązanie pozwala na usprawnienie i polepszenie gości hotelowych, wzrost zadowolenia klientów, dyskretną i sprawną komunikację między personelem a gośćmi, wezwanie obsługi tylko w razie potrzeby.